|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مجلس ضربت زدن،بهرام بیضایی

تصویر تست

مجلس ضربت زدن،بهرام بیضایی

مجلس ضربت زدن
نویسنده: بهرام بیضایی
تهران - روشنگران و مطالعات زنان - چاپ 3 - 1391
 
یکی از نمایشنامه های استاد مسلم تئاتر ایران؛ بهرام بیضایی است که با زبانی فاخر به طرح سؤالی اساسی در مورد نشان دادن یا ندادن چهرۀ مقدسین بر صحنۀ تئاتر می پردازد و مسائل تاریخی را با معضلات روز جامعه به قیاس گذاشته و تکرار تلخ تاریخ را در جای جای متن نشان داده و یادآور می شود. نمایشنامۀ بسیار خوبی است که خواندن آن را مؤکد پیشنهاد می کنم.

برچسب ها: معرفی کتاب داستان

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »