|  |   |  |   |

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 • شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  ادامه خبر

 • برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣٠٣: کفر عشقت می کند منع از مسلمانی مرا

کـفـر عـشـقـت مـی کـند مـنع از مـسـلـمـانی مـرابــنـد زلـفـت مـی کـنـد جــمـع از پــریـشـانـی مـراآن صــفــا کـز کـفــر عــشــقـت در دلـم تأثــیـر کـر...
کـفـر عـشـقـت مـی کـند مـنع از مـسـلـمـانی مـرابــنـد زلـفـت مـی کـنـد جــمـع از پــریـشـانـی مـرا
آن صــفــا کـز کـفــر عــشــقـت در دلـم تأثــیـر کـردهـرگـز آن حــاصــل نـیـایـد زیـن مـســلـمـانـی مـرا
پـادشـاه عـشـق اسـیـرم کـرد و گـفـتـا بــعـد ازیـنبـــادل آزاد مـــی کـــن بـــنـــده فـــرمـــانــی مـــرا
از لـــب افـــشـــانــدی گـــهــر تـــا زد کـــمــان آرزوتــیـر حــســرت در جــگـر زآن لـعــل پــیـکـانـی مـرا
غوره در چـشمم مکن چـون ز اشـک عنابـی چـکیدنـــاردان بــــر روی ازآن یـــاقــــوت رمــــانـــی مـــرا
دیـگـری بــا تــو قــریـن و مـن زخــدمـت مـانـده دورزاغ بــا گـل هـمـنـشــیـن و بــلـبــل الـحــانـی مـرا
چـون درخـت میوه دارم شاخ بـشکسـتـی بـسـنگپس درین بستان چه سودست از گل افشانی مرا
خــاک درگـاه تــو نـفــروشــم بــمـلـک هـر دو کـونمــن چــنــان نـادان نـیـم آخــر تــومــی دانـی مــرا
مـن چـراغـم وصـل و هـجـرت آتـش و نـار مـنـسـتحــاکــمــی گــر زنــده داری ور بـــمــیــرانــی مــرا
ساکنم همچون زمین ای دشمن اندر کوی دوستگـر فـلـک گـردی چـو قـطـب از جـانـجـنـبــانـی مـرا
ثـابــتـم در کـار و ازعـشـقـش بــگـردم دایـره اسـتزیـن مـیـان چـون نـقـطـه بـیـرون کـرد نـتـوانـی مـرا
گـر هـزارم جـان بــود در پــای او ریـزم کـه نـیـسـتدر ره جـــانــان ز جــان دادن پـــشــیــمــانــی مــرا
من بـشـعر از ملک عشـقش صـاحـب دیوان شـدمداد ســلـطــان غــمـش ایـن شــغــل دیـوانـی مـرا
بـیـت احـزا نـیـسـت هـر مـصـراع شـعـر مـن ازآنـکهجـر یوسـف سـوخـت چـون یعـقـوب کـنعـانی مرا
مـــن بـــزیــر خـــیــمـــه گـــردون نــیــارامـــم اگـــرمـیـخ بــر دامــن نـکــوبــد ســیـف فــرغــانـی مــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »