|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مهر تو در دل من مانند جان نشسته

مـهر تـو در دل مـن مـاننـد جـان نشـسـتـههمچون منت به هر سو صد ناتوان نشستهمن بـا دو چـشم گریان پـیوستـه در فراقتتـو شـادمـان و خـرم بــا دیـگـران نـشـ...
مـهر تـو در دل مـن مـاننـد جـان نشـسـتـههمچون منت به هر سو صد ناتوان نشسته
من بـا دو چـشم گریان پـیوستـه در فراقتتـو شـادمـان و خـرم بــا دیـگـران نـشـسـتـه
گر خون چکد ز دیده زین غصه جای آنستتـا کـی تـوانـت دیدن بـا این و آن نـشـسـتـه
یک شـب بـه کـلبـه ما گـر بـگـذری بـبـینیگرد فراق و محـنت بـر خـان و مان نشسـتـه
بـخـرام سـوی گلشن، تـا هر طرف بـبـینیبـلـبـل ز شـوق رویت نـالـه کـنان نشـسـتـه
آیـا بـود کـه بـینـم روزی بـه کـام خـویشـتاز دشـمـنـان بـریده بـا دوسـتـان نـشـسـتـه
از گرد ره، نگارا، عمری ست تـا که خـسرواز بـهـر پـای بـوسـت بـر آسـتـان نـشـسـتـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »