|  |   |  |   |

 • غلامرضا طریقی دبیر کل انجمن های ادبی کشور شد

  غلامرضا طریقی دبیر کل انجمن های ادبی کشور شد

  ادامه خبر

 • اولین مجمع انجمن های ادبی کشور و اختتامیه دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، عصر دیروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.

  اولین مجمع انجمن های ادبی کشور و اختتامیه دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، عصر دیروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.

  ادامه خبر

 • مجمع انجمن‌های ادبی و دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

  مجمع انجمن‌های ادبی و دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

در سر زلف سیاه تو چه سوداست که نیست

در سـر زلف سیاه تـو چـه سوداسـت که نیسـتوز غم عشق تو در شهر چه غوغاست که نیستگـفـتـی از لـعـل مـن امـروز تـمـنـای تـو چـیسـتدر دلم زان لب شـیرین چـه ت...
در سـر زلف سیاه تـو چـه سوداسـت که نیسـتوز غم عشق تو در شهر چه غوغاست که نیست
گـفـتـی از لـعـل مـن امـروز تـمـنـای تـو چـیسـتدر دلم زان لب شـیرین چـه تـمناسـت که نیسـت
بــجــز از زلـف کــژت ســلــســلـه جــنـبــان دلـمخـم زلـف تــو گـواه مـن شـیـداسـت کـه نـیـسـت
پــای بــنـد غـم ســودای تــو مـســکـیـن دل مـننتـوان گفـت کـه این طـلعـت زیبـاسـت که نیسـت
در چــمـن نـیـســت بــبــالــای بــلـنـدت ســرویراسـتـی در قـد زیـبـای تـو پـیـداسـت کـه نـیسـت
بــا جــمــالــت نـکــنـم مــیـل تــمــاشــای بــهـارزانکه در گلشن رویت چـه تـماشاسـت که نیست
گر کسی گفت که چون قد تو شمشادی نیستاگـر آن قـامت و بـالاسـت بـگو راسـت کـه نیسـت
گـفـتـی از نرگـس رعـنای مـنت هسـت شـکـیبشـاهد حـال من آن نرگـس رعـناسـت کـه نیسـت
ایـکــه خــواجــو ز ســر زلـف تــو شــد ســودائیدر سـر زلف سـیاه تـوچـه سـوداسـت کـه نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »