|  |   |  |   |

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 • شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  ادامه خبر

 • برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣٧٤: به مژگان خارخار از سینه می رویاند آتش را

بـه مـژگـان خـارخـار از سـینه مـی رویانـد آتـش رابــه یـاقــوت لـب از رخ رنـگ مـی گــردانـد آتــش راکـبـابـم مـی کـند آن مـسـت بـی پـروا، نمی داندکه ه...
بـه مـژگـان خـارخـار از سـینه مـی رویانـد آتـش رابــه یـاقــوت لـب از رخ رنـگ مـی گــردانـد آتــش را
کـبـابـم مـی کـند آن مـسـت بـی پـروا، نمی داندکه هر یک قطره اشک من به خون غلطاند آتش را
سـپـنـد مـن ندارد تـاب مـهتـاب و تـو سـنگـین دلمـزاج سـرکـشـی داری کـه مـی سـوزانـد آتـش را
نـیـم پــروانـه تــا بــر گــرد شــمـع دیـگــران گـردمسـپـنـد شـوخ مـن از سـنـگ مـی رویـانـد آتـش را
بـه چـشـم اشـکبـار من چـه خـواهد کرد، حـیرانمبــر رویـی کـه در چـشـم آب مـی گـردانـد آتـش را
دریـن قـحـط هـواداری، عـجــب دارم ز خـاکـسـتــرکـه در هنگـام مردن چـشـم می پـوشـاند آتـش را
سخن پـرداز شد از عشق تـا حسن جـهانسوزشســپــنــد مــا بــلــنـد آوازه مــی گــردانـد آتــش را
به همواری ادب کن خصم سرکش را که خاکستربـه نرمـی زیر دسـت خـویش مـی گـرداند آتـش را
نمـی بـاشـد سـپـر انداخـتـن در کـیش مـا صـائبسـپـنـد مـا بــه مـیـدان جـدل مـی خـوانـد آتـش را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »