|  |   |  |   |

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 • شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  ادامه خبر

 • برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٢٥٥: اتفاق دوستان با هم دعای جوشن است

اتـفاق دوسـتـان بـا هم دعـای جـوشـن اسـتسـخـتـی از دوران نـبـینـد دانه تـا در خـرمـن اسـتســازگـاری پــیـشـه کـن بــا مـردم نـاســازگـارتـا شـود یـوسـ...
اتـفاق دوسـتـان بـا هم دعـای جـوشـن اسـتسـخـتـی از دوران نـبـینـد دانه تـا در خـرمـن اسـت
ســازگـاری پــیـشـه کـن بــا مـردم نـاســازگـارتـا شـود یـوسـف تـرا خـاری کـه در پـیـراهـن اسـت
بـینـش هر دل درین عـالـم بـه قـدر داغ اوسـتروشـــنـــایــی خـــانــه تـــاریــک را از روزن اســـت
از دل بــــی آرزو، داریـــم بــــر افــــلــــاک نـــازرشـتـه هـمـوار را مـنـت بــه چـشـم سـوزن اسـت
نیسـت حـاصل جـز ندامت، تـخـم ناافشـانده راخـوشـه و خــرمـن نـگـردد دانـه تــا در دامـن اسـت
زیـر گـردون نـیـســت آســایـش روان خــلـق راریـگ تـا در شـیـشـه سـاعـت بـود در رفـتـن اسـت
دسـت رد بـر سـینـه خـواب پـریشـان مـی نهدچـون سبـو دستـی که در میخـانه بـالین من است
هر که قانع شد به بوی گل، ز گل در پرده ماندبـوی پـیـراهـن حـجـاب یوسـف سـیمـین تـن اسـت
از اشـارت مـی شـود آن پـیکـر سـیمـین کـبـودمــوج بــر آب لــطــیــف انــدام، بــنــد آهــن اســت
صافی سـر چـشـمه صائب می کند در جـو اثـرهر سر مو چشم بینایی است گر دل روشن است

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »