|  |   |  |   |

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 • شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  ادامه خبر

 • برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٤٢٧: خطی که ازان چهره روشن بدر آید

خــطــی کــه ازان چــهـره روشــن بــدر آیـدآهـی اسـت کـه سـینـه خـورشـید بـرآیدچشم تو نه خوابی است که تعبیر توان کردزلف تـو شبـی نیست بـه افسـانه سرآی...
خــطــی کــه ازان چــهـره روشــن بــدر آیـدآهـی اسـت کـه سـینـه خـورشـید بـرآید
چشم تو نه خوابی است که تعبیر توان کردزلف تـو شبـی نیست بـه افسـانه سرآید
در کـــام صـــدف تـــلــخ کــنــد آب گــهــر راحــرفـی کـه ازان لـعـل شــکـربــار بــرآیـد
مــه کــاســه دریـوزه کــنــد هــالــه خــود راخورشید تو چون در دل شب جلوه گر آید
در دور لــب لــعـــل تـــو یــاقــوت ز مــعـــدنچـون لاله جـگـرسـوخـتـه از سـنگ بـرآید
یـوسـف کـنـدش تـکـمـه پـیـراهـن عـصـمـتهـر قـطـره اشـکـی کـه مـرا از جـگـر آیـد
در روز جـزا سـنـبــل گـلـزار بـهـشـت اسـتعـمـری کـه بـه انـدیشـه زلـف تـو سـرآید
شــد آیـنـه از دیـدن رخــســار تــو مــحــرومتــا روی لـطــیـف تــو کــه را در نـظــر آیـد
قــانـع بــه دو عــالـم نـدهـد قـطــره خــود رادریا چـه خـیال اسـت بـه چـشـم گهر آید
از صـحـبـت نـیـکـان نـشـود طـینـت بـدنـیـکبــادام هـمـان تــلـخ بــرون از شــکــر آیـد
آزادی کـونـیـن گـرفــتــاری عــشــق اســترحـم است بـه پـایی که ازین گل بـدر آید
در قـبــضــه ســعـی اســت کـلـیـد در روزیشـیر از کشـش طـفل ز پـسـتـان بـدر آید
صــائب مـشــو از هـمـت مـردانـه تــســلـیچــون بــیـضــه اگـرچــرخ تــرا زیـر پــر آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »