|  |   |  |   |

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 • شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  شعر انقلاب فریادگر آرمان‌ها است

  ادامه خبر

 • برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  برپایی جشن «سلام ماه» برای اهل قلم متولد بهمن و اسفند

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

در بیان معنی رباعی که منسوب است به یکی از سلسه خانواده خواجگان ماوراء النهر قدس الله اسرارهم

رباعیبا هر که نشستی و نشد جمع دلتوز تـو نرمید زحـمت آب و گـلـتزنهار ز صـحـبـتـش گـریزان می بـاشور نی نکنی روح عزیزان بـحـلتشعراز زمـــیـــن و زمــــان...
رباعی
با هر که نشستی و نشد جمع دلتوز تـو نرمید زحـمت آب و گـلـت
زنهار ز صـحـبـتـش گـریزان می بـاشور نی نکنی روح عزیزان بـحـلت
شعر
از زمـــیـــن و زمــــان بــــرون بــــردتوز مـکـیـن و مـکـان بـرون بـردت
از مــی عــشــق بــیــخــودت ســازدوز عــلــایــق مــجـــردت ســازد
دولــت صــحــبـــت چــنــیــن پــیــریمس قـلب تـوراسـت اکـسـیری
تــا شــود زر مــس تــو زان اکــســیـربگسل از خویش و دامن آن گیر
بـــر در او مـــقـــیـــم و قـــائم بـــاشتـا بـود جـان بـجـا مـلـازم بــاش
حــرف خــود بـــر تـــراش روز بـــه روزسـبـق فقر و درس عشـق آموز
تـــــا کـــــه آیــــد ز فـــــر دولـــــت اونسبـت جـذب عشق بـر تـو فرو
گــر چـــه عـــاریــت اســـت اول کــارمـلـک گــردد در آخــر از تــکــرار
چــیـســت تــکـرار آنـکـه جــذب درونچـون شود کم ز شـغل گوناگون
آوری ســــوی پــــیــــر روی نــــیــــازبــه سـر رشـتـه خـود آیـی بــاز
پــــیـــش آن آفـــتــــاب از ســــر نـــوپـسـت گـردی بــرای یـک پــرتـو
تـــا فــتــد بـــر تــو پـــرتــوی زان نــورافـتـی از گفت و گوی عـالم دور
هـمـچـنـین مـی کـن این وظـیفـه ادامــــرة بــــعــــد مــــرة اخــــری
تــا شـود راسـخ آن صـفـت زانـســانکــه نــبـــاشــد زوال آن آســان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »