|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

تلميح

 

عنوان آرايه: تلميح: 

 توصيف آرايه:

تلميح در لغت به معنى اشاره كردن است و در اصطلاح آن است كه در اثناى سخن،

به آيه يا حديث يا داستان يا مثل و يا اصطلاحى از اصطلاحات علمى اشاره كنند.

 

تا چه بازى رخ نمايد، بيدقى خواهيم راند   عرصۀ شطرنج رندان را، مجال شاه نيست

 

اشاره است به اصطلاحاتى از بازى شطرنج يعنى رخ و بيدق و شاه.

حديث هول قيامت كه گفت واعظ شهر   كنايتى است كه از روزگار هجران گفت

 

اشاره است به« كنايه» كه يكى از موضوعات علم بيان مى‌باشد.

بلاگردان جان و دل، دعاى مستمندان است   كه بيند خير آن خرمن كه ننگ از خوشه‌چين دارد

 

اشاره است به حديث:« لاٰ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ».

صوفى از باده به اندازه خورد نوشش باد   ور نه انديشۀ اين كار فراموشش باد

 

تلميح است به ضرب المثل معروف:« اندازه نگهدار كه اندازه نكوست».

حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ   اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد

 

اشاره است به صنايع بديعى اعم از صنايع لفظى و معنوى.

عشق و شباب و رندى مجموعۀ مراد است   چون جمع شد معانى گوى بيان توان زد

 

تلميح است به دو فن از فنون بلاغى يعنى فن معانى و فن بيان.

غمناك نبايد بود از طعن حسود اى دل   شايد كه چو وابينى، خير تو در اين باشد

 

تلميح است به آيۀ شريفۀ:« عَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».

پيراهنى كه آيد از او بوى يوسفم   ترسم برادران غيورش قبا كنند

 

تلميح است به داستان پيراهن يوسف در سورۀ يوسف:« اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هٰذٰا فَأَلْقُوهُ

عَلىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً» يعنى پيراهن مرا ببريد و به روى پدرم افكنيد تا بينا شود.

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »