|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

اي شرقي هميشه كه شعرم براي توست (هادی خورشاهیان)

هادی خورشاهیان

اي شرقي هميشه كه شعرم براي توست

 

اي شرقي هميشه كه شعرم براي توست

در بيت بيت هر غزلم رد پاي توست

احساس مي‌كنم كه كمي دوست داري‌ام

تنها دليل منطقي‌ام چشمهاي توست

گويا مرا به نام حقيقي صدا زدي

باور كنم ـ پرنده من ـ اين صداي توست؟

حال و هواي چشم تو شعر مرا سرود  

شعرم هميشه حاصل حال و هواي توست

همواره انتهاي غزل خوب مي‌شود

وقتي كه انتهاي غزل ابتداي توست

در ابتداي چشم تو شعري شروع شد  

شعري كه بيتهاي قشنگش براي توست

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »