|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

بچرخ بر زبر ابر بال و پر روشن (سید محمد ضیاء قاسمی )

سید محمد ضیاء قاسمی

 بچرخ بر زبر ابر بال و پر روشن

 بچرخ بر زبر ابر بال و پر روشن

شود به نام تو اين آسمان مگر روشن

اگر چه در كف طوفان چراغها رفتند

خدا نموده ترا باز شعله‌ور روشن

براي رد شدن از شب ستاره كم دارم

بسوز بخت مرا باش تا سحر روشن

به رنگ خوشه انگور مي‌رسي از ماه

مي‌آوري غزل و كوزه روي سر روشن

شدي سوار بر اسبي سپيد در باران

بيا به سوي بهاران بيا سفر روشن 

 

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »