|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

سلام اي شهر من اي گريه‌زار گم شده در مه ( سید رضا محمدی)

 

سید رضا محمدی

 

سلام اي شهر من اي گريه‌زار گم شده در مه

 

سلام اي شهر من اي گريه‌زار گم شده در مه

نمي‌بيني مرا با كوله‌بار گم شده در مه

دلم تنگ است از اين دنيا و مي‌گريم مگر يابم

تو را اي همدم تنها، سه تار گم شده در مه

شب است و خيبر است و ازدحام تيغ مرحبها

كجايي آي آي اي ذوالفقار گم شده در مه

پس از چشم انتظاريهاي بسيار آمدي اما

سرت كو با توام هان اي بهار گم شده در مه

و من ميراث‌دار هيبت بابا و پاميرم

بسويم باز گرد اي اعتبار گم شده در مه

به سوي جاده سرخ افق هر صبح مي‌بينم

كه مي‌آيد پگاهي آن سوار گم شده در مه

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »