|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آسمان سهم امثال من نيست من كه تنها به فكرزمينم( سيد محمد رضا شرافت)

 آسمان سهم امثال من نيست من كه تنها به فكرزمينم( سيد محمد رضا شرافت)

آسمان سهم امثال من نيست من كه تنها به فكرزمينم
آسمان مال دل كندن توست آه اي آسماني ترينم!
رفتي و پركشيدي و ازتو جز پلاكي و عكسي نمانده ست
رفتي و پركشيدي و مانده است ازتو همين، نازنينم!
رفتي و پركشيدي و اما چشم تو باز سمت زمين است 
دل نكن خوش براي دل من من همينم همينم همينم
فصل بين من وتو زمان ها، ربط بين من و تو تضاد است
تو كه با روشني ها قريني من كه با تيرگي ها عجينم
رفتي و دل به دنيا نبستي در دل آسمان ها نشستي 
زنده هستي تو و زنده هستي، من به سو گ خود مي نشينم
آري آري شما رو به خورشيد پر گرفتيد و رفتيد ورفتيد
اما نشد تا كه سمت پرواز تان را ببينم منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »