|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

اي خوشا آن روزگاري ما چه حالي داشتيم(موسي قمري زاده)

 اي خوشا آن روزگاري ما چه حالي داشتيم(موسي قمري زاده)

اي خوشا آن روزگاري ما چه حالي داشتيم
با شقايق ها و گل ها ماه وسالي داشتيم
همچو بلبل در قفس از شوق ديدار بهار
از بهشت و باغ و رضوان خوش خيالي داشتيم
از سواي يار غافل بود اين دل هاي ما
يار خوش رو با دو چشم مست و خالي داشتيم
با همه هجران و غربت آن همه اندوه و درد 
دوستان با صفاو خوش خصالي داشتيم
اندر آن آتش كه گلشن شد بر مردان حق
با رخ مجبوب زيبا رو وصالي داشتيم
خون سرخ صد شقايق شد اساس آن بهار
و اندر آن موسم ز باور ما نهالي داشتيممنبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »