|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مجموعه اضداد

ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

هر شب دل سر گشته ی بیتاب
هر صبح من و پر زدن از خواب
هر روز بلندای نگاه تو و خورشید
هر شام دو چشم نگران در پی مهشید


ای مستی رفتار
هذیان لب و لکنت گفتار
ای خسته دلان از تب داغ تو سبکبار
ای عشق بگو از چه شدم سخت گرفتار


ای سرزنش باد ؛
بنشین نفسی تازه کن از این همه رفتن
بر من بنگر چیست مرا کرده چو فرهاد
غوغا کن و بر کَن ز تن خسته ی من بند
می خواهم از این کنج قفس پر کشم آزاد


سرمای زمستان ؛
ای سوزش انگشت من از سردی بسیار
قندیل یخ از اشک من و ریزش باران
این چیست که می سوزم از آن گرم و گدازان


ای حضرت اشراق* ؛
اضداد گرفتند مرا از پس و از پیش
با فلسفه ات بند بزن بر دل درویش**
از سِحر غریبت بنما عاطفتی بیش

لبخند من و بزم طرب گونه ی عشاق
با گریه ی مستانه ی شبگیر چه زیباست
برخیز ببین کاین چه معمّاست
این جمع غم و شادی و حسرت به چه معناست_____________________________________
پا ورقی ؛


*حضرت اشراق : اشاره به شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ اشراق است که در قرن ششم هجری می زیسته و در هنگام مرگ تنها سی و هشت سال داشته اند. ایشان واقف بر اکثر علوم زمان خود و بیش از همه احاطه ایشان بر فلسفه معروف است. اغلب بزرگان هم عصر ایشان ، وی را مسلط بر علوم غریبه من جمله ، سحر ، رمل ، اسطرلاب و ... دانسته اند.

** درویش به معنای عام کلمه یعنی بی نوا و بیچاره بکار برده شده است و نه به معنای خاص آن که به معنی پیروی از مسالک درویشی است.

*** اوزان عروضی قطعات
این شعر نیمائی آمیخته ای است از اوزان ؛

مفعول مفاعیل
مفعول مفاعیل مفاعیل
مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »