|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

غروب جدائی

منوچهر منوچهری(بیدل)

-


غروب جدائ
اکنون بامدادان ترابیادمی آورم
چون واژه های گمشده دردل سنگ
غروب ترا می بینم
ازپشت قعله های بلند عشق تابیدی
تادر افقی ازغروروخودخواهی فروروی
تراای شهسوارنور توراای رشنگر
جهان خاموشم
آخرترا خواهم دیدباچشمانی
منتظر خواهمت نگریست
درآنروز هول انگیز
درآن لحظه سیا ه شرم
سینه به سینه ام خواهی ایستاد
چه خواهی گفت
هزاران پرسش جوب
خواهی شنید
ایکاش قلب بارورم
باردار چنین عشقی نبود
ایکاش شاهین قلبم
برقله های مهرت نمی گردید
ای کاش هرگز ترا ندیده بودم
چرا بازی لبهای غنچه گونت
آن چهره زیبا ومهتابیت
شعله های ژرف نگاهت
باید که خرمن هستیم می سوخت
چه آسان خرامیدی
از انبوه جنگل های سبز
چه آسان گذشتی ازخروشندگی رودها
سرشاری آبشارها
زیرا دراندیشه ات طوافی بود
طوافی به دور کعبه سیم وزر
سیم و زری که فکر می کردی
ترا خو شبخت می کند
دیدی چه سان مرا تنها گذاشتی
تنها گذاشتی


بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »