|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

اشک ها و لبخند ها

کریم لقمانی سروستانی

زاییده شدم امروز، باتاب وتبی پرجوش

انگارعروسی بود!

باسازودهل فریاد ، ای یارمبارک باد

شاهزاده پسرآمد ، این شاخه ی زرآمد

پرشوروشرررقصان ، مادرزخوشی خندان

امامن بیچاره ازدست همین رندان

ازترس شدم گریان!

درفکروپکربودم

نه ماه به تنهایی ، دربطن شکم زندان

این قومِ خوش وشادان ، آن روز کجا بودند؟!

آنها که تمام عمر ،یک بارنرقصیدند

آن هفت مصیبت بار ،شب تا به سحر رقصان

مطرب چه بگویم من؟

باسازونوای خود، من زار زدم اوتار!

درکوچه همه خوشحال

بقال محل ما،نقل وشیرینی حراج

هیهات وصدهیهات

دیروزکجابودم، امروزکجاهستم!

عمری سپری کردم، پس کوچه های دلتنگی

ازپیله برون گشتم ، درپیله ی غم رفتم

دیوانه ومجنونم، بااین دل پرخونم

ازدست همین یاران،حتی سلامم راپاسخ ندهندرندان

فریادبه هفت مهر ، این روزعذاب جان!

s@rv

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعر نیمایی

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »