|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

احمد رشیدی مقدم - هیچ کس ...

هیچ کس ..

هیچ کس نیست که از عشق تو دل خون نشود
سوی صحرا نرود همره مجنون نشود

گر کسی در دل خود عشق تورا راه نداد
عایدش غیر پشیمانی و مغبون نشود

هرکه زیبائی روی تو ببیند به یقین
غیر ممکن که یکی واله و مفتون نشود

عاشقت در همه شب گرد رخت سیر کند
با شعاع وصل شود دور زکانون نشود

آنقدر لطف تو داری بکسی عاشق تو
شرط انصاف نباشد زتو ممنون نشود

دشمنت در ره عشاق کند فتنه بسی
هرکه جویای تو باشد دیگر افسون نشود

میرسد زود بمقصد که توئی حامی او
در دلش مهر تو سرشار که محزون نشود

غیر عشاق ندیدم کس آسوده دگر
دل بی عشق غم آلوده دگر گون نشود

عشق گر دردل(گمنام) بسی ریشه کند
آن چنان شاد بماند که جگر خون نشود
پنجشنبه بیست یکم دی نود شش.

شاعر احمد رشیدی مقدم

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »