|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

حورالعین اوجاقی - شهر کوردلان

بنام آنکه مرا نام داد
شهر کوردلان
ــــــــــــــــــــــــ
دراین سکوت مه گرفته دل در آشوب است
حدیث این دل من رمز ِآتش وُچوب است
میان مزرع دل مرده نیست زیبایی
صدای زشت ِ کلاغان دراین زمان خوب است
چوکرده رخت سیه دختر بهار به تن
سفیدی کفن انگار رنگ ِ مرغوب است
تراوش قلمم را سفیدی کاغذ
ز روی خویش برانده که فصل سرکوب است
چوکرده دختر غم قلب عاشقان تسخیر
دل تمام جوانان ببین که منکوب است
صبوری دل مارا ندید آنکه نوشت
که صبر بی مَثَلی در جناب ایوب است
به شهر کوردلان ِزمان نظر چوکنی
بصیر تر زهمه دیدگان یعقوب است
بیا که پرتره ی عشق زیر گل رفته
چرا که تاب ِ غم نکرد وُبسکه محجوب است
چگونه من بتوانم به تو کنم ثابت
که ولله این ره تو پر ز رنج وُمعیوب است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سی ام مرداد نود و شش حورالعین اوجاقی

شاعر حورالعین اوجاقی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »