|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

علی جعفری - نقش بر تاراج شد

نامه هایم را خدایا نقش بر تاراج شد
ایده هایم را خدایا نقش بر آماج شد
رفت با آن خاطراتش نامه هایم را بسوخت
قایق طوفان زده را نقش بر امواج شد
گر درختم را چو اکنون میوه ای در بر نداشت
سایه شد کارش برایم نقش سروو کاج شد
تابه یادش زنده ام تا دهر میخواهد چنین
با کسم کاری نباشدجان ودل محتاج شد
بوسه ای میخواستم تا از لب و دندان کنم
قند را زنبور خورد و شهد را حرّاج شد
جعفری با نوح پیمان بسته بودوکشتی اش
رفت بر سویی که آنجا کوه را نیم تاج شد
شعر از علی جعفری
سروده شده در تاریخ 5شهریور1386


شاعر علی جعفری

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »