|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

یاسرقلی نژادسامی تبریزی - خم گیسو

خیز تا مست ز پیمانه خمار شویم
سر به پیش قدمش داده سبکبار شویم
در حریم کرمش بحث ز خود بینی نیست
نعره هو ز اناالحق زده بر دار شویم
خلق گویند که درمان ز لبش داد طبیب
خوشه چینان بهم آیید که بیمار شویم
می پرستیم و ز کف جام فرو نگذاریم
مست از خانه خمار به بازار شویم
قیمت لعل لب یار دو چندان ارزان
جان سپاریم و به یک بوسه خریدار شویم
جامه زهد بدر از تن بیمار کنید
تا به گیسوی خم یار گرفتار شویم
سامیا زین قفس تنگ به پرواز در آی
معتکف بر در میخانه دلدار شویم .

شاعر یاسرقلی نژادسامی تبریزی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »