|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آرش بهمنی - دیدار

دیده بر دیده یِ من دوخته ای با حسرت
در توان نیست که ویرانه کُنم این رخوت

دستِ تقدیر چنین شعبده بازی ها کرد
هر که آمد به جهان بارِ خود از این جا بست

کی مرا باورِ این بود که مرگی باشد
رفتَنَت یاد به من داد که مرگی هم هست

آن دم آن لحظه یِ ناجور که بی جان بودی
یاد دارم که چه سان دستِ تو افتاد زِ دست

شاید آن لحظه به جایِ تو خودِ من بودم
که شبی یا که به روزی به تو خواهم پیوست

من و چشمانِ تو در تیرگی و خلوتِ شب
هیچ کس را گُذَری نیست به غمگین خلوت

رفت تنها زِ بَرَت تا که زِ بودن گوید
مهلتِ بعدیِ دیدار به دستِ قسمت
بر سرِ مزارِ عزیزی...
با عرضِ پوزش از خطا در قافیه هاشاعر آرش بهمنی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »