|  |   |  |   |

 • غلامرضا طریقی دبیر کل انجمن های ادبی کشور شد

  غلامرضا طریقی دبیر کل انجمن های ادبی کشور شد

  ادامه خبر

 • اولین مجمع انجمن های ادبی کشور و اختتامیه دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، عصر دیروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.

  اولین مجمع انجمن های ادبی کشور و اختتامیه دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، عصر دیروز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.

  ادامه خبر

 • مجمع انجمن‌های ادبی و دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

  مجمع انجمن‌های ادبی و دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه مهرگان معرفی شدند

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

  ادامه خبر

 • آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

  ادامه خبر

 • قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

  ادامه خبر

 • «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  «رسم جهاد» به بازار کتاب رسید

  ادامه خبر

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

تضمین

 

تضمین:

تضمین به طور کلی به این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر خود بیاورند. 

در بین شاعران قدیمی چون حافظ و سعدی و ... تضمین به این معنا بوده است که با ذکر اسم شاعر، مصراع یا بیتی از شعر او را در میان غزل یا قصیده خود بیاورند. 

مثلاً سعدی غزلی دارد که این گونه شروع می شود: 

من از آن روز که در بند تو ام آزادم ----- پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم 

و حافظ در غزلی مصراع اول این غزل را به این صورت تضمین کرده است. 

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ----- ناز بنیاد مکن تا نَکَنی بنیادم و در آخر، مصراع سعدی را تضمین می کند و می گوید: 

حافظ از جو ر تو، حاشا که بگرداند روی ---- من از آن روز که در بند تو ام آزادم 

اما تضمین در بین شعرای سده ی اخیر به این معنی است با شعری از شعرای قدیمی مسمط بسازند. 

مثلاً غزلی از سعدی یا حافظ را تضمین می کنند و با اضافه کردن ابیاتی هم وزن و هم قافیه مصراع های اول آن شعر، شعری می سرایند که در قالب مسمطچهار یا پنج یا شش مصراعی است. 

این نوع تضمین در قدیم مرسوم نبوده و در سالهای اخیر متداول شده است. 

یکی از تضمین های معروف مربوط به ملک الشعرای بهار است ک غزلی از سعدی را تضمین کرده است. 

قسمتی از این شعر در زیر آورده شده است: 

ابیاتی که به رنگ نارنجی آورده شده است مربوط به غزلی از سعدی است که ملک الشعرای بهار آن را در بین شعر خود آورده است. 

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ ----- یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟ 

یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟----- هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست 

مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست ----- یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست 


لطف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس----- به هوس بال زد و گشت گرفتار قفس 

پایبند تو ندارد سر دمسازی کس----- موسی اینجا بنهد رخت به امید قبس 

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس----- که به هر حلقه‌ی زلف تو گرفتاری هست 


بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست----- به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست 

فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست----- ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست! 

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست----- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست 


روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم----- شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم 

منکر فضل تو را نهی ز منکر نکنم ----- نزد اعمی صفت مهر منور نکنم 

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم؟----- همه دانند که در صحبت گل خاری هست 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »