|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

محمدحسین حسنی

تصویر تست

بادصبا(محمدحسین حسنی)

قدم بزن
بیا به لحظه های من دقایقی قدم بزن
بیا و سرنوشتمو کنار خود رقم بزن
منم که نقشی از تورا به قاب دل کشیده ام
بیا وحرف قلبتو به متن آن قلم بزن
ببین که درد دوریت به انزوا رسانده ام
بیا و نقب تازه ای به غار غربتم بزن
ببین اجاق سینه ام چگونه سرد و ساکته
به کوره دلم بیابه هر نفس تو دم بزن
ز رنج فاصله نگو , توانم این فراق نیست
نکن گلایه و نمک به زخم من تو کم بزن
همیشه شوق دیدنت شکوه با تو بودنه
بیا و تیشه ها چنان به ریشه های غم بزن
ز هر تپش که مرغ دل به نیت پریدنه
تو نقشه ی فرارشو از این قفس بهم بزن
به وعده حضورر تو صبا نشسته در رهت
وفا کن و به کوچه های شعر من قدم بزن

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »