|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

محمد خاکی زمانی

تصویر تست

محمد خاکی زمانی

 

 


ای امیدم

کاش سرما بود و تب بود و زمستان بود باز

کاش ره لغزان و سرها در گریبان بود باز

کاش دیوار نفس بر دیدگان می بست راه

کاش پیش پای خود را دید ، نتواند نگاه

ای امیدم


آن مسیحای جوانمردت ، همان ترسای  پیر پیرهن چرکین

کفن پوساند و گردی گشت و از او هم نماند آیین

که بگشاید در منزل ، به روی یار هر شامش

که جوید حال و احوال و بپرسد از دل و کامش

 
دری گر باز بود اندر پسش دامی نبودش پهن

که گیرد جان و مال و لکه اندازد بر این دامن

امیدم خرم و خوش باش گر مردم

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت و

بیرون از بغل دستی نمی آرند

که دیگر قطرۀ اشکی

ز روی گونۀ طفلی نشاید رفت و

کس دست طمع سویت نمی یازد

امیدم

آن زمستان آمد و رفت

ولیکن داغ تابستان به دل ماند

زمستان آمد و رفت نشست امّا سیاهی ها

هوا گرم و ترک بر خاک و سوزان لحظه های ما 

 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »