|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ولی رضاپور

تصویر تست

ولی رضاپور 

 
همراز عشق
ايهــاالنـــاس در اين صـومعكــه راز منم
محـور زيـرين عشق تا فـلك افـــلاك منم
هــر دم از كوره گهي بر من اشارتي ميكنند
ادخــلي فـي جنتـــي بر من حكايت ميكنند
رمـزاين سوزونهـان برمن جسارت ميكنند
عرصــه عشقم كنون تنك از خدنگي يا خدا
شهــره عشـق و قلم انتصـروني يا خــدا
من غنـوده با دلـم تا صبحـدم يا الـودا
كله اي باآه و غـم برسـم كنم با ناخدا
در سبـوي عشق تو وهم و خيـالي يا خدا
كثرت ويــن آه من از من نباشد نـي جدا
مطرب عشــقم كنون بر كـوي بـرزن ميزند
خرقـه زهـد و ورع نقـش محابـا ميزند

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »