|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مهدي فولاديان

تصویر تست

مهدي فولاديان

 به همه دار و ندارم زده ام چوب سياه

خشك و تر شعر و غزل قيمت يك پلك نگاه

سيب در دست ولي حيف كه حوايم نيست
كه براي دل او باز كنم باب گناه

 

گفته اي باز نمي ايي از اين راه ولي
مانده چشمم به در مانده دلم چشم به راه

من كه دورم ز رخت ساكن كنعان يا مصر
من كه در بند تو ام در ته زندان يا چاه

عشق مي ورزم و اميد كه اي سرو بلند
سايه ات باز بيافتد به سر اين كوتاه

به غزلرقص تو سوگند كه هموزن شديم
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن اي ماه

 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »