علی گردوئی

نوشته شده در . ارسال شده در حرف گ

تصویر تست

علی گردوئی

ترا اصلا ندیدن کار من نیست

نخواه اصلا که اصلا کار من نیست

مگر با زور چشمم را ببندی

وگرنه چشم بستن کار من نیست

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ