|  |   |  |   |

شعرانتظار

عنوان
قلبها غصه دار مي‌گردد(آناهیتا آقا بیگی)
دور از تو مي‌رانم آرام سمت زوالي كه دارم (سعیده شاکری)
كي به پايان برسد درد خدا مي‌داند (محسن جلالی)
كسي مي‌آيد از آن سوي اين صحرا غريبانه(زهره صدیق)
من كه حيران توام وقتي تبسم مي‌‌كني(سید حکیم بینش)
من گريه مي ريزم به پاي جاده ات، تا (علی اکبر لطیفیان)
من آنگونه كه شام را مي‌شناسم (سید مهدی حسینی)
من از قبيله شبم ولي تو روشني تبار (نرگس ایمانیان)
من شك ندارم مي‌رسد آن فرصت موعود (الهام امین)
موسايِ مايي و عصاي ديگراني(علی اکبر لطیفیان)
ما منتظريم از سفر، برگردي (علی اکبر لطیفیان)
ای عشق خدایی همه ای چشمه ی جوشان (فرهاد مرادی)
مشهورترين دعاي ما يا مهديست (صادق جعفری)
چه مي‌ِشد اگر او مرا مي‌سرود(بلقیس بهزادی)
چه ميشود خدايا سرآيد اين جدايي(الهام امین)
هزار بار نوشتي بيا بيا دير است (پانته آ صفایی )
در انتظار روي تو مي‌مانم اين چشمها هميشه همين جور است (فرامرز عربعامری)
آمد خبر كه مي‌رسد، از كوچه‌هايي سبز (الهام امین)
آهسته مي‌آيي از دور، تنها و از نور سرشار(سپیده شمس)
آبي‌تر از نگاه تو پيدا نمي‌شود (محبوبه بزم آرا)