آنا یوردیم

عبداله رشیدی

ای سرزمین مادری ، آنا یوردیم
چگونه ز هم ، چنین میان جاده یافتیم
تو در آن گوشه و من در این مرکز
چرا این چنین طولانی ، فاصله یافتیم
من و این تربت ، با هم الفت ساختیم
چگونه رنگ غربت را ، ساده یافتیم
هوای پاک و تپه های برفی را
چرا لابلای آن مقدار خاطره یافتیم
کوه و دشت و دمن و رود را
چگونه ، درون کوچک باغچه یافتیم
سهند و سبلان ، آن استواران را
چرا در عکس روی طاقچه یافتیم
این مَثَل دوری و دوستی را
چگونه ما ، اینجا قاعده یافتیم
خدایا مرا عمری به کفایت ده
بلکه این فاصله را ، فایده یافتیم

بخش قصیده | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران