|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان در قالب شعر سپید

انار

علیرضا امیرخیزی


تو...
یلدایت خونین از شکست انار است
و سفره ات ...
لشکر منهزم تخم و خربزه !
لمیده ای گرم
در اجاقی از آغوش داغ یار !
او ...
لبان انارینش شکسته بسته یخ
و یلدایش ...
تاریکتر از سیاهی روزگار خویش .
خموده نگاهش تا ...
درازای استخوان سوز فقر !

1394/9/30

یلدای عمرتان روشن و گرم و نورانی باد .

بخش شعر سپید | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: شعرسپید

چاپ ایمیل