|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

لبهای سردم

حمیدرضا عبدلی

ببین عکسم تو بردیوار بانو
نکن مرگ مرا انکار بانو
بزن تو بوسه بر لبهای سردم
که شاید من شوم بیدار بانو

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران

برچسب ها: غزل

چاپ ایمیل