|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

نرجس (نيلدا)ملكي - براي بانو

باور بكن بانو كه راحت نيست
عاشق شدن اين روزها در من

روزي كه از يك درد سرشارم
ياد تو مي ماند فقط با من

گاهي برايت اشك مي ريزم
تا عشق را باوركني با من

اما برايم عشق آسان نيست
يك معجزه بايد شود در من

مردي كه ميبيني بسي تنها
در دل فقط يادتو را دارد
از يادتو سرشارم و يادت
هر روز غوقا ميكند در من

باور بكن لبخند آسان نيست
با اينهمه آشوب ها در تن

تنهايي ام يك راز مرموزست
وقتي كه ميميرم برايت من

#نيلدا_ملكي


شاعر نرجس (نيلدا)ملكي

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل