|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

اکرم راستگویان تهرانی - دلتنگی

دلم برای نگاهت ای آشنا تنگ است
میان عقل ودلم احتمال یک جنگ است

صدای پای قدم های سرد و پاییزی
و آسمان گرفته که سخت دلتنگ است

چه استعاره ی خوبیست آب و آیینه
برای عشق زلالی که صاف وبیرنگ است

چه می کشم من از این تشنگی نمیداند
کسی که با گُل و رود و چمن هماهنگ است

سخن برای نگفتن هزارها دردل
بیا که گر تو نیایی کمیت من لنگ است

من از تبار کویرم تو از تبار بهار
ببین که فاصله ی ما هزار فرسنگ است

چگونه یخ نزنم در عزای خورشیدی
که دورتر از افق دور محو وخونرنگ است

شاعر اکرم راستگویان تهرانی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل