|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

داوود محمدکیا - بی قراری

من برای با تو بودن بی قراری می کنم
بی تو با دنیای خود ناسازگاری می کنم

همچو یک فرزند مرده از برای طفل خود
سالها رختم سیاه و سوگواری می کنم

بی تو بُغضی در گلو دارم بدان ای نازنین
در جوانی همچو پیری، بردباری می کنم

هر که می پرسد چرا نالان و رنجوری، بدان
مهر بر لب می زنم، من راز داری می کنم

کاش می دیدی که شبها از فراقت تا سحر
همچو یک مجنونِ عاشق، گریه زاری می کنم

عاقبت دیوانه میگردم در این شهر و دیار
در پی ات خانه به خانه سرشماری می کنمداوود محمدکیا

شاعر داوود محمدکیا

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل