|  |   |  |   |

 

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مژگا ن عباسلو

  مژگا ن عباسلو
آزادتراز عطر وگل و مرغ هوا باش
چون قاصدکی در دل این باغ رها باش

درکوچه ی خوشبختی ما رهگذری نیست
قدر بنشین,راه برو,عابر ما باش

چیزی به زمین خوردن دیوار نمانده است
بی فاصله با بازترین پنجره ها باش

لبخند بزن ای نفست صبح بهاری
یاحرف بزن,در شب ما نور-صدا باش

از دست نرفتم که تو از پا ننشینی
برخیز که بر خیزم,هستم که بیا...باش!

شاعر  مژگان عباسلو

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: زنان شاعر

چاپ ایمیل