|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

ريحانه شعيبي - گفتگو با دل

مهره ی سوخته ی قلب من ای
شوق فروخفته ی دور
خلوت کهنه ی بیمارِ نمور
به من ایام به کام و
به تو آغشته به زهر
به تو انگار که سرد و
به من انگار تنور

فاصله از لب من تا دل تو دریا هاست
ز غم فاصله خندانم و
در دل غوغاست
لب خندانِ شکر ریز نمک گوی من و
دیده ی خیس تو و گریه ی خشکیده ی شور

شب چراغیست که خاموش شده
کنج لب ماه زمین
و تو خامش شده ای
تا که شوم من پر نور
ای فداکار، دلم

ای فداکارِ صبور....


..................

در این شعر ظاهر خندان و دل نا آرام با یکدیگر مقایسه شده
گاهی لبان خندان نشانی از دلی نا ارام است
من سعی کردم فداکاری را بدل به واژه ها کنم

من از این سروده مقاصد بیشتری داشتم که در این پیاله نمی گنجد

شاعر ريحانه شعيبي

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل