|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

محمد ایوبی نیا - سماع عشق


آیا شده شبی غم او جانی ات کند!؟
پروانه وار بسوزی و نورانی ات کند!؟

آیا شده میان همه کوچه های شه
ظلمت بخنده دعوت نفسانی ات کند!؟

. وقتی که بغض و شور درون سر و گلو
حبس است و دل شکسته و بحرانی ات کند!؟

جرجر نوای جرجر و جرجر به روی عرش
شوری دگر به پا شده بارانی ات کند!؟

آیا کمیل خود ز سر توبه خوانده ای
یا ندبه ی فراق تو طوفانی ات کند!؟

ناگه حریم یار رسیدی به دل خوشی
آیا پدر نشسته که قربانی ات کند!؟

آیا به موقع از همه عالم بریده ای
آماده ای که در خور مهمانی ات کند!؟

وقتی که ظلم و جهل جهان را گرفت،صلح
یا بانگ حق به سر زده زندانی ات کند!؟

وقتی که جمع تشنگی و جان و جنگ شده
شیرین شهادت است که سبحانی ات کند!؟

یا اینکه چون منی، فقط از حرف یاوری
یا منتظر که دیده به پیشانی ات کند

خالص بشو، که نفس درونی کمین تو است
پنهان شده که حمله و حیوانی ات کند

آداب انتظار به غیر از تلاش نیست
باید سماع عشق تو عرفانی ات کند1395/11/29

شاعر محمد ایوبی نیا

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل