|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

سهراب عرب زاده.سرگشته. - ای که جز یار خودت با همه خو می گیری

ای که جز یار خودت با همه خو می گیری

با خبر باش به دامان هوس زنجیری

عشق یعنی بشوی محو یکی تا به ابد

از جوانی بشوی مونس او تا پیری

بچه بازی شده از عشق حذر بایدکرد

نکنی هم صد و ده بار شبی می میری

من به دنبال تو بودم تو به دنبال دگر

من برایِ تو برایِ دگری دلگیری

بی تو با عشق شدم خسته و غمگین و خراب

از من ای مونس جانم چه بگویم سیری
سرگشته

شاعر سهراب عرب زاده.سرگشته.

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل