|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

اسماعیل عامری - خاموشی

پریده ام به سکوتم بس است خاموشی
بس است این همه" او " در شب  فراموشی

غزل برای تو امشب دوباره جولان داد
بس است تا دم شب این تب غزل نوشی

ستاره ها به سه تارم سه بار می گویند:
بزن اگر چه نرفته  است حس مدهوشی

بخوان اگر چه نمانده است این هم آغوشی
برو اگر چه نرفته است برق خاموشی

شاعر اسماعیل عامری

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل