|  |   |  |   |

در چشم فرات عکس ماه افتاده است/ سعید سلیمان پور ارومی


در چشم فرات عکس ماه افتاده است
یک هاله به رنگ اشک و آه افتاده است

آن دست بنازم که جلوتـر از پــــــــــــا
در راه وصال حق به راه افتاده است

برچسب ها: حضرت اباالفضل(ع)

چاپ ایمیل