|  |   |  |   |

آسمان درنظرت تیره شده چون دود است/ یاسر مسافر


آسمان درنظرت تیره شده چون دود است
تشنگی از لب خشکیده ی تو مشهود است

قطعه قطعه شدنت را همگی خندیدند

کوفیان را زقدیم عاطفه ها کمبوداست

برچسب ها: حضرت علی اکبر(ع)

چاپ ایمیل