|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر انتظار
  • آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت (هادی محمد زاده)

اشعار شاعران درباره امام زمان(عج)

آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت (هادی محمد زاده)

 

هادی محمد زاده

 

آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت

 

آن مرد عبا به دوش برخواهد گشت  

در هيأت گلفروش برخواهد گشت

اين كوچه و اين پنجره ايمان دارند  

آن عابر سبزپوش برخواهد گشت

برچسب ها: شعرانتظار

چاپ ایمیل