|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر طنز
  • توی این دنیا تو این شهر شلوغ(اسماعیل مرشدی)

اشعار طنز پردازان فارسی زبان

توی این دنیا تو این شهر شلوغ(اسماعیل مرشدی)

اسماعیل مرشدی

توی این دنیا تو این شهر شلوغ


توی این دنیا تو این شهر شلوغ

توی این حرفای بی ربط و دروغ

میشه با یه گشنگی عشق و فروخت

با یه تیکه نون کمی کباب و دوغ

برچسب ها: شعر طنز

چاپ ایمیل