|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست(سيد محمد رضا شرافت)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست(سيد محمد رضا شرافت)

آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست(سيد محمد رضا شرافت)

آدم در اين ديار دلش جاي ديگري ست
اين خاك كربلاي معلاي ديگري ست 
با هر نسيم مرده دلي زنده مي شود 
آري دمش مثال مسيحاي ديگري ست
اين سوي دشت مقتل مردي كه بي سر است 
آن سوي دشت مقتل مردي ديگري ست 
خاكش چقدر بوي عجيبي گرفته است
اين پهنه خاك بوس قدم هاي ديگري ست

اينجا چقدر با همه جا فرق مي كند
اينجا شلمچه نيست كه دنياي ديگريستمنبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل