|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • آسمان رامن و آئينه كه باور داريم( كاظم طائفي)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

آسمان رامن و آئينه كه باور داريم( كاظم طائفي)

آسمان رامن و آئينه كه باور داريم( كاظم طائفي)

عنوان : زمزمه ي باغچه
شاعر   : كاظم طائفي

آسمان رامن و آئينه كه باور داريم
پرده را بايد از اين پنجره هابرداريم
سالها در عطش زمزمه ي باغچه ها 
مادر اين كوچه ي بن بست صنوبر داريم
آي اي رهگذر ران، از سفر چلچله ها
پشت هر نرده ي خاموش، كبوتر داريم
آه آن همسفران بال به آتش دادند
باز هم باز، در اين خطه دلاور داريم
كهنه زخمي ست كه بر گرده ي ما مي خندد
يادگاري ست كه اي بوسه ي خنجر داريممنبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل