|  |   |  |   |

  • خانه
  • اشعار
  • اشعار موضوعی
  • شعر مقاومت
  • ....و سرنوشت تو اين بود :آسمان باشي( محمد رضا شالبافان)

اشعار شاعران در حوزه شعر مقاومت(شعر جنگ)

....و سرنوشت تو اين بود :آسمان باشي( محمد رضا شالبافان)

....و سرنوشت تو اين بود :آسمان باشي( محمد رضا شالبافان)

عنوان : سرنوشت تو
شاعر   : محمد رضا شالبافان

....و سرنوشت تو اين بود :آسمان باشي
كه روي دست دلم صبر بي امان باشي
كه من به ياري اين طالع هميشه بلند
ستاره اي بشوم تا مرا جهان باشي
كنار بستر تو مثل زخمهاي تنت 
دعا كنم كه سحرگاه همچنان باشي
وشاد- زخمي از مغز استخوان باشي
به ابرها بسپاري، مرا رها نكنند
و بادها را هر روز ميهمان باشي


ورق ورق بكني برگهاي باران را 
پناه غصه ي خيس ستارگان باشي
سبك شوي،سبك و سرد و ...آه! اما نه...
خدا كند پس از اين شعر همچنان باشيمنبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي

برچسب ها: شعر مقاومت

چاپ ایمیل