امیر حسین غلامی

 مهدي (مهران) ساغري

امیر حسین غلامی

امیر حسین غلامی
متولد شش بهمن ۷۸ رودسر-گیلان ساکن رشت –
دانشجوی کارشناسی حقوق شهیدبهشتی تهران-

1
چه فتنه‌ای ز درازای گیسویت برخاست؟
چه بر سر دلم آورده ای ؟خدا داناست

چه حیله‌ای‌‌ زدی‌ ای محتسب‌ گریزک‌ شهر
که‌ هر چه هست نهان‌ زیر برقعت‌ پیداست

بگو میان من و تو کشند دیواری
چو سایه دیدنت از پشت پرده هم زیباست

عنان حرص گرفتن ز سیب چانه‌ی دوست
نه رسم نسل بلاسوز‌ آدم و حواست

میان قلب و لسانم‌ هوای غیر تو نیست
هر آنچه غیر تو گفتم تمام باد هواست

2
خیــــال منظرت امشب کِشـــَـد به بنـــد مــــرا
نه زهـــر مـــی دهدم بل کُشــَـد به قنــد مــــرا

گــــواه مـــی دهــدت آتـــش دو چــشــم تـــرم
شـــرار #عشـــق تو ســــوزاند بـــند‌بــند مـــــرا

نـــجوم بخـــت تو هـــر شـــب ز عـــالــم بـــالــا
کـــــنند مســخـره پیـشــــانـی بـلــــــند مـــــــرا

چــه جــای چــاره ڪـــه بــیچـاره ڪـرده‌ای آخر
به چــاه چانـه‌ات ایــن #عـــقل چــاره‌مـند مـــرا

3
قـــسم بــه بــغض و آه،قـــسم به چــشم #تـــر
هــرگــز نــدیـــده‌ام ،زیــبــا چــنیـــــن #بــــشــر

لـــب تر نــما ڪــــه روح از تـــن جـــدا ڪـــنم
یـــڪ غــمزه ڪـــن ڪه عـــقل بــیرون ڪنم ز#سر

فــــرهادِ رفتــه را از بــیستون شــــناس
لـــیلا چـــه دارد از مـــجنون خــــود #خـــبـــر

یڪ چـــشم دفـــتر و یڪ چـــشم بـــر در اســت
تـــا چـــادری ســـیاه داخـــل شــــود ز #در

مــــا را در ایـــــن مــــدار وصــــلی نـمی رســـد
لا#الــــشمس ینبغی ان تـــدرڪ #الــــقـــــمر…

4
ای سرو‌ پارسی من ای لُعبتِ دَری
از سر نمی روی که تو در جانمان دری

هرگز نخوانده ام غزلی بهتر از لبت
هرگز ندیده‌ام چو تو پیمانه منظری

هرقدر نرخ ناز تو بالا شود کم است
بالا کن این قواره که بالاست مشتری

در زیر صد حجاب فرورفته ای ولی
پنهان نمی شود چو تو زلف معطّری

از نقش صورتت به دلم جز گُمانه نیست
اما گَمان کنم ز گُمانم قشنگ تری

حوری، فرشته‌ای به منِ رافضی بگو
اندر خجالتم‌ به تو گویم که دختری