باتو هرشب ماه مهتابی تراست

اله یار خادمیان

یا محمد(ص) تشنه ی آبِ تو ام
چشم بر دیدارِ مهتاب تو ام
یا محمد(ص) بی تو زیبایی کجاست
بی تو آیین شکیبایی کجاست
خسته ام عشق تو آرامم کند
جام تو مست دل آرامم کند
با تو هر شب ماه مهتابی تر است
با تو آب و آسمان آبی تر است
باغ هستی بوی احمد می دهد
راستی بوی محمد (ص) می دهد
هرکجا خورشید را گم می کنم
با خدا ی تو تکلم می کنم
هر که همراه تو باشد رهبرست
هرکه دراین سیره باشدسرورست
آفتابم با تو نورانی تر ست
ابر رحمت با تو بارانی ترست
باغ ایمان بی تو دشت شوره زار
بی تو گلشن خوار هست وبی عیار
هر که با جام تو مستی می کند
ناز بر هر چیره دستی می کند
یا محمد(ص) بند بندم بسته ات
جان فدای قامت وارسته ات
می زنم عمری دم از پیوند تو
خواهش من تابش لبخند تو
سایه با نور تو روشن می شود
عشق نزد تو فروتن می شود
بی تو دین یعنی طلسمی در طلسم
بی تو مذهب می شود عنوان و اسم
زهد زاهد بی تو زا یل می شود
هر چه بی مهر تو باطل می شود
بوسه بر دست تو زد مو لا علی
چونکه مولایش تو بودی شد ولی

بخش مثنوی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران