|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

عبدالرحيم سعيدي راد

تصویر تست

اي‌ ستون‌ محكم‌ بيت‌الحرام‌

مادر گل‌هاي‌ عالم‌ السّلام‌!

تشنة‌ مهر توام‌ هر روز و شب‌

بندة‌ لطف‌ توام‌ هر صبح‌ و شام‌

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل